شهرک ستاره ها - باشاک شهیر - سه خوایه

فروشی واحد آپارتمان مسکن 1,056,000 TL 160 m²

Istanbul / Başakşehir

REALTY GALAXY
Yavuz Sultan Selim Bulvarı
Büyükçekmece / Büyükçekmece
34528 Istanbul
+90 212-855 74 75

وبسایت‌های منتشر شده

REALTY GALAXY مسکن واحد آپارتمان فروشی شهرک ستاره ها - باشاک شهیر سه خوایه Istanbul Başakşehir Başakşehir - 1,056,000 TL REALTY GALAXY,,,-,,,istanbul,basaksehir,basaksehir,-,,, REALTY GALAXY شهرک ستاره ها - باشاک شهیر سه خوایه Istanbul Başakşehir Başakşehir - مسکن واحد آپارتمان فروشی